30-åriga Kriget För Jämställdhet - Vägen Från Kristdemokraterna Till Folkpartiet

30-åriga Kriget För Jämställdhet - Vägen Från Kristdemokraterna Till Folkpartiet
Kategorier: Biografier
77 SEK
Mer Info!

Boken handlar om vägen från aktivt politiskt arbete hos kristdemokraterna till att söka medlemskap hos folkpartiet. Syftet med denna bok är att visa på möjligheter och motgångar i vardagspolitiken. Som ung kvinna påhejas man av sina politiska ledare. Det är lätt att ta första trappsteget, andra trappsteget, tredje trappsteget - tills man plötsligt står vid den nedfällda bommen - hit men inte längre! Där ovanför är herrarnas arena. Vid provvalet tror medlemmarna att deras röst gäller. Så är inte fallet. En liten grupp utvalda placerar sedan pjäserna som på ett schackbräde. Kungen finns redan på plats. Frihetstidens “hattar och mössor” lever vidare inte som partier men väl inom partier. För kvinnorna finns fortfarande ett demokratiskt underskott.