87 röster om migration

87 röster om migration
Kategorier: Biografier
121 SEK
Mer Info!

Migrationen finns överallt och har alltid funnits. Ändå blir den offentliga diskussionen om detta fenomen oftast laddad. Samtidigt saknasmånga gånger migranternas egna röster. I den här boken kommer 87 personer tilltals. Deras skäl till migration har varierat men alla har erfarenhet av rörelseöver gränser och mellan nationer, gemenskaper och värdesystem. Berättelserna ärindividuella men ter sig allmängiltiga när vi lägger dem sida vid sida. De vittnar om vår tids konflikter men också om ett mänskligt tillstånd.