Bli rik - Bli lycklig, Ljudbok

Bli rik - Bli lycklig, Ljudbok
Kategorier: Ljudböcker
Brand: Bokförlaget Upsaliensis AB
130.5 SEK
Mer Info!

Ljudboken har producerats i samråd med leg. läkare, som dessutom är psykiater och leg. psykoterapeut. Programmera ditt sinne för att bli rik och lycklig! Du vill bli rik. Du vill bli lycklig. Detta program handlar inte om att åstadkomma dessa resultat över natten. Du kan bli snabbt rik genom att vinna på Lotto, men då handlar det inte om något som inträffat på grund av självhypnos. Detta program handlar i stället om vad ödet bestämt för din räkning. Eller vad du är ämnad för, vad som är förbestämt. Programmet handlar också om att styra dina tankar, känslor och beteenden i rätt riktning. Negativa och snedvridna tankar, som lagrats i ditt undermedvetna, kan i längden vara förgörande. Det är dags att ta hand om rikedomen i ditt liv och låta det hända. Bara vetskapen om att du äger denna rikedom kan hjälpa dig att komma närmare målet. Men det krävs mer än att bara ha denna vetskap, du måste också känna det längst inne.Ditt undermedvetna är nyckeln till finansiell rikedom och förverkligande. Det finns inom dig en obegränsad källa till framgång och energi. De flesta människor kommer aldrig att dra nytta av detta fantastiskt kraftfulla redskap, och orsaken är att dom inte vet hur man använder sig av det. Lösningen är självhypnos. Genom att gå djupt ner i ditt inre och låsa upp dörren till dina inneboende krafter, blir det möjligt att släppa loss din sanna potential. Självhypnos handlar om att para ihop ditt undermedvetna med de mål som du har i livet. Syftet är således att lära dig att med öppna ögon hitta möjligheterna, och att sedan anpassa ditt undermedvetna till att göra allt som är nödvändigt för att bli rik . I detta ingår att kunna hitta den talang och de förmågor som just du har. Tänk dig hur det skulle vara att: - kunna känna självförtroende och självtillit i hela kroppen! - kunna släppa loss hela din inneboende styrka! - äntligen kunna uppnå de mål du har när det gäller din dina mål i livet!Detta självhypnos-program tillvaratar kraften i ditt undermedvetna för att uppmuntra till ett positivt förhållningssätt och är ämnat att låta dig ta kontrollen över ditt eget öde. I ett tillstånd av djup avslappning får du ta emot hypnotiska suggestioner och positiva bejakanden, så att ditt undermedvetna hamnar i samklang med dina önskningar om måluppfyllelse.Självhypnos är inget som genom ett mirakel kommer att göra dig rik, vare sig materiellt eller känslomässigt. Men miraklet finns inom dig. Du blir inte rik genom att vänta tillräckligt länge. Det händer inget om du bara är passiv. Rikedom kommer inte till dom som bara väntar - det krävs engagemang, vilja, ofta hårt arbete, skapande - och allt måste vara i samklang med ditt undermedvetna.Att tänka i dom rätta banorna med hjälp av självhypnos Positiva tankar föder positiva resultat. Problemet är dock att några av våra mest ihärdiga, självförgörande föreställningar är djupt lagrade i vårt undermedvetna. Där har dom kraften att underminera vår lycka och sabotera vår framgång. Men du kan obesvärat ändra dessa inre negativa utrymmen till att producera de resultat som du vill ha med detta kraftfulla program som väver in positiva budskap till ditt undermedvetna. I detta program har en speciell kombination av Theta-ljudvågor och isokroniska toner sammanfogats med lugnande musik för att höja din mottaglighet av de suggestioner som ges. Denna speciella hjärnvågsteknologi har anpassats för att påverka dina hjärnvågor, och ditt undermedvetna blir därmed hyper-mottagligt för nya idéer. Theta-ljudvågor och suggestioner till ditt undermedvetna samsas på ett djupt plan för att förhöja din självkänsla och din kreativitet.Produkter inom hälsa, sport mm https://hälsobutiken.net