Envar Sin Egen Falstaff, Fakir

Envar Sin Egen Falstaff, Fakir
Kategorier: Litteratur
249 SEK
Mer Info!

Falstaff, fakir har varit stilbildande i svensk humor, väl värd att läsa och läsa om. Bland dem som inspirerats av Falstaff, fakir kan nämnas Povel Ramel och Hans Alfredson.

Falstaff, fakir var pseudonym för Axel Wallengren (1865-96). Det finns tre böcker som bär Falstaff-namnet: Envar sin egen professor, Envar sin egen gentleman och Lyckans lexikon. Dessa föga omfångsrika skrifter har varit epokgörande i svenskt humoristiskt författarskap, och de har alltifrån författarens tidiga frånfälle utgivits i en rad upplagor.

I Envar sin egen Falstaff, fakir publiceras minnesbilder, essäer och litteraturhistoriska studier från hundra år, som belyser de fakiriska skrifterna men även Axel Wallengrens levnadsöde, miljö och hans numera mindre bekanta seriösa författarskap.

Det ligger i sakens natur att boken dessutom innehåller citat och kortare utdrag ur de fakiriska skrifterna vilket är ägnat att ytterligare öka läsvärdet.