Förhandla, kvinna! : handbok för yrkes- och vardagslivets små och stora förhandlingar, samtal och diskussioner

Förhandla, kvinna! : handbok för yrkes- och vardagslivets små och stora förhandlingar, samtal och diskussioner
Kategorier: Tidningar
216 SEK
Mer Info!

Förhandla, KVINNA! Handbok för yrkes- och vardagslivets små och stora förhandlingar, samtal och diskussioner

NY UTÖKAD UPPLAGA

Oavsett på vilken sida om förhandlingsbordet vi sittter behöver vi veta hur vi når överenskommelser där båda parter känner sig som vinnare. Förhandla, KVINNA! lär dig förhandlingens grunder och lotsar dig igenom det olika skedena på ett strukturerat och lättbegripligt sätt. Du får tips, idéer, checklistor och annat du behöver för att förhandla och nå framgång.
Förhandlingsteknik är smörjmedel i affärer, samarbete, relationer och boken ger många exempel på det. Den beskriver också hur du bäst kan argumentera för din sak.

Det nyskrivna kapitlet: Det lönesättande samtalet, så lyckas du! tar dig steg för steg från start till mål. Här lär du dig att marknadsföra dig själv och dina prestationer samt att ta aktivt medansvar och genomföra samtal med kvalitet. Något som gör dig som medarbetare men också din chef och verksamheten till vinnare.

Hela boken är skiven ur ett genusperspektiv, för dig som har ambitionen att optimera resultat som alla tjänar på.

Så här skrev tidningar och recensenter när första upplagan publicerades:

‘Den som inte kan förhandlingsteknik är redan från början i underläge. Som kvinna ligger det dig ännu mer i fatet, eftersom många av oss är ovana att ta för oss och att argumentera för vår sak, och i stället uppfostrats till att vara behagliga och till lags.’ Svenska Dagbladet

‘Ann lär kvinnor förhandla på jobbet - och i hemmet.’ LO-tidningen

‘Det som skiljer den här boken från andra böcker i förhandlingsteknik är ett startk uttalat genusperspektiv. Författarinnan går på ett lättförståeligt och positivt sätt igenom de fördelar och fallgropar kvinnor kan möta i en förhandlingssituation. Hon förmedlar värdefull information om genusrelaterade språkskillnader som kan påverka och ger tips och råd till kvinnor på olika nivåer som vill förbättra sin argumentationsteknik. Ett helt kapitel fokuserar på löneförhandlingar … en användbar bok med en behövlig infallsvinkel.’ Bibliotekstjänsts mediakatalog

ANN FALKINGER är författare, föreläsare, förläggare och företagare. Hon gästföreläser på universitet och har en filosofie magisterexamen med påbyggnad i retorik. Hennes första bok, Kvinna med argument, blev en försäljningsframgång och kallades av journalister för 80-talets ‘kvinnobibel’. Hon har varit ledamot i olika regeringars jämställdhetsråd, varit ordförande för Fredrika-Bremer-Förbundet och är nu styrelseledamot i IAW, en internationell organisation som arbetar med frågor som rör jämställdhet mellan kvinnor och män i olika delar av världen. Läs mer på www.annfa.se