Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling

Läslust i hemmet : så stödjer du ditt barns skriv- och läsutveckling
Kategorier: Tidningar
234 SEK
Mer Info!

Häftad utgåva av originalutgåva från 2015.

Följ med ditt barn på resan in i skrivandets och läsandets värld! Varje dag är en upptäcktsfärd fylld av meddelanden att tolka och förstå ett ord på ett godispapper, en symbol på en surfplatta eller en välkänd restaurangskylt. Ni kanske läser en saga ihop eller så hittar barnet på en berättelse alldeles själv. Varje litet möte med språket är ett steg på vägen mot skriftspråket.

Läslust i hemmet ger dig en mängd förslag på hur du lättsamt och lekfullt kan stimulera ditt barns intresse för det skrivna språket. Du får också en djupare förståelse för hur det går till när barn lär sig att läsa och skriva.

Sagt om Läslust i hemmet:

'Detta är en inspirerande och stimulerande bok med många förslag på hur man kan arbeta med litteratur och språk i hemmet. Carina Fast fokuserar på den glädje som finns i läsandets och skrivandets värld och hon understryker att barn är olika och att man måste hitta en väg till språket som tilltalar barnet. I inledningen lyfter hon fram hur viktigt det är med närståendes stöd och intresse för barnets skriv- och läsutveckling.'
Helene Ehriander, BTJ-häftet nr 1, 2016

'Boken Läslust i hemmet är enligt mitt tycke en så bra bok att den borde tvångsförskrivas till alla föräldrar'
Monica Bravo Granström, Magasinet SMUL, nr 5 2016

'Läslust i hemmet skulle jag vilja att alla mina elevers föräldrar läste.'
Johanna Karlsson, Bokhora.se

Det som gör boken mer unik i sitt slag, är att författaren Carina Fast (lågstadielärare och fil.dr i pedagogik) valt att utvidga läs- och skrivbegreppet på ett mer nydanande och fördomsfritt sätt. Hon definierar föräldrarna som barns första lärare och språkliga barnmorskor, och betonar att läsning handlar om mycket mera än avkodning av en viss text. Först och främst handlar läsandet om att kunna dela sina tankar med andra.
Tidningen Hem och Skola (Finland)