Michail

Michail
Kategorier: Litteratur, Romaner
20 SEK
Mer Info!

Panait Istrati tillhör de klassiska författarna. Han är född i Rumänien, och flera av hans andra böcker gavs för första gången ut i Sverige på 1970-talet. Denna roman Michail kom i original ut i Paris 1927. Det är en roman som först nu översatts till svenska. Den rumänska författaren Panait Istrati berättar i romanen Michail om sitt livs starkaste vänskap. 

Panait Istratis alter ego hette Adrian. Som 17-åring träffade rumänen Adrian en jämnårig rysk adelsman i hemstaden Braila vid Svarta havets kust. I Braila hade Michail slagit sig ner. Han hade flytt hemlandet - tsarens Ryssland. Sina insikter och djupa tankar delade han med Adrian under deras vandringar i staden och längs landsvägarna bortanför fattigkvarteren. I umgänget med Adrian sa Michail bland annat så här: "Poesin, det är de fridfulla stundernas sång, och med hjälp av poesin förstår vi all jordens skönhet, alla konstnärliga uttryck, allt som går att älska."

Översättning från franska: Per Östborn

Recensioner:

"Med sin mångfald av språk och etniska grupper utgör den rumänska hamnstaden Braila, där Istrati växte upp, en färgrik bakgrund till själva berättelsen ... Med berättandet som livsnerv skriver Istrati inlevelsefullt om samhällets olycksbarn, som han under sitt kringirrande liv mer än väl lärde känna. I denna lovsång till själsfrändskapen ger han samtidigt en smärtfylld skildring av människans existentiella skörhet." / Jeana Jarlsbo, Svenska Dagbladet

"Boken rymmer också många konkreta inblickar i den fattige rumänens vardagsliv som har obetalbara komiska poänger, inte minst porträttet av den promiskuöse ortodoxe prästen som överförfriskad sprider sina ljushyllta anlag i församlingen." / Carina Waeern, Helsingborgs Dagblad