Om Noveller av Franz Kafka, E-bok

Om Noveller av Franz Kafka, E-bok
Kategorier: Noveller
Brand: Modernista
21.75 SEK
Mer Info!

Nyskrivet förord av Mikaela Blomqvist till Franz Kafkas Noveller. Om Noveller: Franz Kafka är en av 1900-talets mest lästa och flitigast kommenterade författare. Hans påverkan på senare generationers litteratur - och världsbild - är kanske större än någon annans. Hos honom tar det absurda och orimliga i den mänskliga existensen gestalt överallt. I Franz Kafkas författarskap är grundtonen dissonant , konstaterar litteraturkritikern Mikaela Blomqvist i förordet till denna volym. Världen styrs av en samling regler vars principer är obegripliga, människan blamerar sig ständigt och redan att existera tycks vara ett oförlåtligt fel. Under sin livstid publicerade sig Kafka sparsamt hela 22 av novellerna i detta urval kommer från kvarlåtenskapen, inte minst dagböckerna. Många av texterna är oavslutade och fragmentariska, men här finns också de fullgångna och mest kända, som En svältkonstnär , I straffkolonin och En läkare på landet . Tillsammans bildar de en grotesk värld, där de flesta orsakssamband går i cirklar och straffet är sitt eget bevis. FRANZ KAFKA [1883-1924] var en tyskspråkig tjeckisk prosaist, som sedan länge anses vara en av 1900-talets viktigaste och mest inflytelserika författare. De tre romanerna, Processen, Slottet och Amerika läses av ständigt nya generationer. I denna volym presenteras ett fylligt urval av hans noveller och kortprosa.