Religiös Renässans

Religiös Renässans
Kategorier: Tidningar
150 SEK
Mer Info!

De fyra pamfletterna Tal till svenska nationen, Folkstaten, Religiös renässans (1910) samt Tsarens kurir (1912) består av tidningsartiklar som August Strindberg skrev för Afton-Tidningen och SocialDemokraten. Skrifterna utgavs på Socialdemokratiska Ungdomsförbundets förlag Fram, kort efter att artiklarna publicerats. Strindberg tog - i den turbulenta tid som rådde bl.a. till följd av unionsupplösningen 1905 och storstrejken 1909 - till orda i flera aktuella frågor i dessa stridsskrifter. Pamfletterna avhandlar politiska, religiösa, litterära och estetiska frågor och kom att nå en mycket stor läsekrets.