Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn. Del 13. Norra Åsbo härad.