Tidig Med Allt - Alltid Före Sin Tid - En Biografi Om Eric Rhenman (1932-93). D. 1, Att Förvärva Ett Erfarenhetskapital. Om Uppväxt, Utbildning Och Den Tidiga Karriären (1932-65)

Tidig Med Allt - Alltid Före Sin Tid - En Biografi Om Eric Rhenman (1932-93). D. 1, Att Förvärva Ett Erfarenhetskapital. Om Uppväxt, Utbildning Och Den Tidiga Karriären (1932-65)
Kategorier: Biografier
257 SEK
Mer Info!

Eric Rhenman var en portalfigur inom svensk och internationell företagsekonomi som professor, forskare, författare, rådgivare och entreprenör. Han blev professor i Lund 1967 och professor vid Harvard Business School 1974. Rhenman startade SIAR (Scandinavian Institutes for Administrative Research) 1966, som blev ett banbrytande forskningsinstitut och ett ledande internationellt konsultföretag. Titeln refererar bland annat till att hans blixtrande begåvning tidigt visade sig han blev som 18-åring rekordstudent (12 stora A i betyget), följt av en dubbelexamen från HHS och KTH vid 22 års ålder. Redan i början av forskarkarriären gjorde han nydanande bidrag till organisationsläran och visade tidigt förmåga att före alla andra uppfatta strukturella omvärldsförändringar och se dess konsekvenser för samhället och enskilda aktörer. Det är dock inte bara Eric Rhenmans gärningar som står i fokus. Biografin är också en berättelse om Eric som person, familjefar och vän. Även som privatperson skapade han starka relationer. Genom sin öppenhet, sitt intresse för andra och sitt engagemang hade han förmåga att beröra dem han kom i kontakt med. Detta är den första delen av två i biografin om Eric Rhenman.