Upptäck Religion Arbetsbok

Upptäck Religion Arbetsbok
Kategorier: Tidningar
114 SEK
Mer Info!

Se människan, upptäck likheter
För att eleverna ska få möjlighet att växa upp till demokratiska medborgare behöver de kunskaper om hur andra människor tror och tänker. Därför har vi lagt stort fokus på bilder som väcker tankar och faktatexter som alla elever kan ta till sig.

Läs mer
Alla ska hänga med
Texterna har vi arbetat igenom mycket noga så att de är lättlästa. Fakta presenteras på ett sätt som liknar populärvetenskap med många ingångar till kunskapen: korta stycken, tydliga rubriker, bilder och bildtexter, faktarutor och förklarande illustrationer. Det gör det lätt också för svaga läsare att hänga med.

Ett heltäckande läromedel
Med Upptäck Religion kan du vara säker på att du får med allt i din undervisning som kursplanen kräver - fakta och övningar som tränar de kunskaper som eleven ska utveckla. Den enhetliga beskrivningen av varje religion bidrar till att Upptäck Religion ligger mycket nära den värdegrund som beskrivs i Läroplanen.

Om författarna
Daniel Sandin är lärare på en skola i Lund samt föreläser och skriver lärarlitteratur. Börge Ring är lärare i Stockholm och har en lång erfarenhet av att skriva läromedel i religionskunskap och svenska. Börge tilldelades läromedelsförfattarpriset Lärkan 2015. Magnus Koraen, författare till Lärarboken, är lärare i historia och samhällskunskap. Magnus arbetar inom vuxenutbildningen och har skrivit flera läromedel i SO för åk 4-6. Han har också verkat som satiriker i radions P1 och tidningen Nya Söndagsnisse Strix.