Vetenskapens universum. Överblick - nyckelord och index

Vetenskapens universum. Överblick - nyckelord och index
143 SEK
Mer Info!

I denna bok hittar du samtliga nyckelord för de ämnen som har beskrivits i de 12 banden som utgör verket VETENSKAPENS UNIVERSUM. Dessutom finns det ett samlat register som omfattar begreppen från alla banden. Vid orden i registret anges vilket eller vilka band orden uppträder i, vilket osökt leder läsaren direkt vidare till mer läsning i de aktuella banden. Boken fungerar också som ett självständigt uppslagsverk, som snabbt ger en förklaring av diverse facktermer i ultrakorta ordalag.