Victoria Benedictsson Dagböcker 1876-1888

Victoria Benedictsson Dagböcker 1876-1888
Kategorier: Biografier
445 SEK
Mer Info!

Victoria Benedictsson skrev dagboksanteckningar
i annotationsalmanackor. Av dessa
finns böckerna från åren 1876–1888 bevarade.
De föreligger här i oavkortad utgåva. Dagböckerna
är mindre tillrättalagda än hennes Stora bok, som i
grund och botten är hennes studie- och arbetsbok.
Anteckningarna i dagböckerna är detaljrika och läsaren kastas mellan Victorias känslomässiga utbrott och krassa beskrivningar av personer i hennes omgivning. För den som vill komma Victoria Benedictsson in på livet är ett studium av hennes dagböcker nödvändigt. De kan med fördel läsas parallellt med hennes Stora bok och brevväxlingen
med Axel Lundegård.
Denna utgåva är försedd med noter och ett mycket stort antal fotografier från tiden. Sammantaget förmedlar utgåvan en unik tidsatmosfär.